php生成数字字母的验证码图片

 更新时间:2015年07月14日 11:11:52   投稿:hebedich  
本文给大家分享的是使用php实现的生成包含数字字母的验证码图片的代码,十分的简单实用,有需要的小伙伴可以参考下

php生成数字字母的验证码图片

<?php

header ('Content-Type: image/png');
$image=imagecreatetruecolor(100, 30);
$color=imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
imagefill($image, 20, 20, $color);
//只含有数字
// for($i=0;$i<4;$i++){
 // $font=6;
 // $x=rand(5,10)+$i*100/4;
 // $y=rand(8, 15);
 // $string=rand(0, 9);
 // $color=imagecolorallocate($image, rand(0,120), rand(0,120), rand(0,120));
 // imagestring($image, $font, $x, $y, $string, $color);
// }

//含有数字和字母的
for($i=0;$i<4;$i++){
 $fontSize=6;
 $x=rand(5,10)+$i*100/4;
 $y=rand(5, 15);
 $data='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789';
 $string=substr($data,rand(0, strlen($data)),1);
 $color=imagecolorallocate($image,rand(0,120), rand(0,120), rand(0,120));
 imagestring($image, $fontSize, $x, $y, $string, $color);
}
//干扰点元素
for($i=0;$i<200;$i++){
 $pointColor=imagecolorallocate($image, rand(100, 255), rand(100, 255), rand(100, 255));
 imagesetpixel($image, rand(0, 100), rand(0, 30), $pointColor);
}
//干扰线元素
for($i=0;$i<2;$i++){
 $linePoint=imagecolorallocate($image, rand(150, 255), rand(150, 255), rand(150, 255));
 imageline($image, rand(10, 50), rand(10, 20), rand(80,90), rand(15, 25), $linePoint);
}
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

以上所述就是本文的全部内容了,希望大家能够喜欢。

相关文章

最新评论