JS 获取滚动条高度示例代码

 更新时间:2013年10月24日 15:25:26   作者:  
滚动条高度如何获取,方法有很多,在本文将为大家详细介绍下如何使用js做到,下面有个不错的示例,感兴趣的朋友不要错过
复制代码 代码如下:

function getScrollTop(){
var scrollTop=0;
if(document.documentElement&&document.documentElement.scrollTop){
scrollTop=document.documentElement.scrollTop;
}else if(document.body){
scrollTop=document.body.scrollTop;
}
return scrollTop;
}

相关文章

最新评论